Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Om\

Vill Vill Vest er en nasjonal musikkfestival der over 50 spennende og aktuelle artister vil spille på 9 av Bergens mest etablerte scener. Torsdag 28. til lørdag 30. september gjøres byen om til én stor konsertarena, og du er invitert!

Artistpåmeldingen åpner 1. februar, og vi oppfordrer alle artister som ser det hensiktsmessig å spille på Vill Vill Vest 2017 til å melde seg på!

I tillegg til festivalen vil musikkorganisasjonen Brak på dagtid presentere et innholdsrikt konferanseprogram for musikkbransjen og andre interesserte. Over 300 gjester, samarbeidspartnere og internasjonal musikkbransje tar turen til oss i Bergen.

Det har lenge vært et behov for en slik arena i Bergen; en møteplass som samler nasjonal og internasjonal musikkbransje. Sentrale musikkaktører på Vestlandet har derfor slått seg sammen for å arrangere Vill Vill Vest. Festivalen skal styrke samarbeidet mellom musikkaktører og bygge en sterkere lokal musikkbransje.

I 2016 spilte disse artistene:

9 grader nord \ Action the man \ André Øy \ Apothek \ Bloody Beach \ boy pablo \ Chain Wallet \ Daisy \ Drippin \ Dårlig Vane \ Electric Eye \ Elida Høgalmen \ Emile The Duke \ Fieh \ Hage \ Hester V75 \ House by the Lake \ Howlin Sun \ JNS \ Junk Machine \ Kjartan Lauritzen \ Kjærleik \ Linni \ Lumikide \ Kongle \ Larsiveli og Makko Makeba \ Marinius \ Miss Tati \ Misty Coast \ Nyresvikt \ Obijan \ O. Martin \ Ondg Blod \ Rytmeklubben \ Seven Impale \ Shakai \ Shaman Elephant \ Sigrid Raabe \ Sløtface \ Soft Ride \ SNØ \ Strange Hellos \ Sverres Ark \ The Switch \ Tiebreaker \ Tirades \ Verdensrommet \ Vinterbris

Foto: jørgen avsnes

Foto: jørgen avsnes