Agnes Ida Pettersen (Norsk Komponistforening)

Agnes Ida Pettersen er frilans komponist bosatt i Oslo. Hennes produksjon har hatt en søkende estetisk profil med varierte uttrykk og format, men de senere år har hun fokusert på akustisk musikk for ensembler med et fokus på nye klanger og instrumentale muligheter. Tidligere produksjoner har omfattet musikk for ballett og samtidsdansproduksjoner, videoverk, sceniske og stedspesifikke verk, live-elektronikk i tillegg til den akustiske produksjonen. Hun har jobbet med blant annet International Contemporary Ensemble (USA), The Roentgen Connection (NL), Telemark Kammerorkester, Felicia Kaijser og Solveig Styve Holte, Chordos String Quartet, Ingvild Maria Mehus, Det Norske Blåseensemble, og har mottatt bestillinger fra blant andre Nordic Music Days 2015, nyMusikks komponistgruppe, Felicia Kaijser, Peer Gynt festivalen, Trio Streif, Ny Musikk m.v. Hun har publisert kormusikk ved forlaget Cantando, og verket «I det stille // Epilog» er innspilt på platen Tapestry (Fabra, 2016). Siden våren 2016 har hun virket som likestillingsombud for Norsk Komponistforening. 

Fredag 15:30 - 15:50 Komponistforeningen:
Kjønnsbalanse - nøkkelen til større mangfold i musikklivet


Alle foredragsholdere // All Speakers