Audun Vinger (Skribent)

Audun Vinger er mangeårig skribent og musikkmenneske, nå i Dagens Næringsliv og Jazznytt.

Fredag 12:00 - 12:45 Men er'e jazz?


Alle foredragsholdere // All Speakers