Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Axel Vindenes

Axel Vindenes (KMF)

Axel Vindenes er frontmann i KMF som har holdt det gående i 12 år. I tillegg til å ha mye erfaring med internasjonal turnering og merkevarebygging innen musikk, har Vindenes nylig startet en lovende karriere som kunstner.

Torsdag 11:00 - 12:30 Bands & brands: Internasjonal suksess og kreativ merkevarebygging: KMF, Kaibosh og Kygo


Alle foredragsholdere // All Speakers