Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

balansekunst frokost.png

Balansekunst: Frokostmøte

 

Balansekunst inviterer til frokostmøte

Torsdag 10:00 - 10:45

Hvor: Litteraturhuset, Boksalongen
 

Balansekunst inviterer Bergens musikkorganisasjoner og -aktører til frokostmøte under Vill Vill Vest! Balansekunst jobber for et likestilt musikkliv, og består av medlemmer over hele landet. Organisasjoner og aktører som jobber med og for musikk på Vestlandet: Ta en kaffe med oss, hør mer om hva vi jobber med, hvordan og hvorfor, og bli med! 

Balansekunst er en forening som per i dag består avca 40 musikkorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for å få fortgang i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjellene i musikklivet. Balansekunst vil dele kunnskap, erfaringer og ideer om hvordan vi går videre i det praktiske likestillingsarbeidet i musikklivet. Vi tror på endringer i musikkfeltet ved hjelp av praktisk likestillingsarbeid, konkrete tiltak, kartlegging, rekruttering, mentorordninger, bevisstgjøring, kursing og forenkling av regelverk. Endring krever vilje og handling. Hvorfor er det viktig å ha kjønnsmessig balanse i musikklivet? Fordi bedre kjønnsbalanse i musikken fører til et rikere musikkliv.

balansekunstprosjektet.no