Balansekunst: Musikkprodusenten - hvor er hun?

Torsdag 14:00 - 14:45

Hvor: Auditoriet
Hvem:
Kristin Winsents (NRK P13) 
Sunniva Skjøstad Hovde (Førsteamanuensis DMMH/Feminalen)
Rebekka (Seaweed Girls) 
Anne Lise Frøkedal (artist)
Ordstyrer: Charlotte Myrbråten (BoB/Klassekampen)

Kvinner i produsentrollen har gjennom året fått oppmerksomhet i norsk offentlighet, men utgangspunktet har vært mangelen på anerkjennelse kvinner får. I en anmeldelse av artisten Jessica Sligters album A Sense of Growth ble kun Sligters mannlige medprodusent kreditert. Björk skrev for en tid tilbake på sin egen webside at "It feels like still today, after all these years, people cannot imagine that women can write, arrange or produce electronic music." Skyldes den manglende anerkjennelsen forutinntatte holdninger om at kvinner ikke er så interessert i teknikk, eller at oppfatningen av produsentrollen er utdatert? Oppstår skjevheten allerede i rekrutteringen, med manglende muligheter og mangel på kvinnelige forbilder i faget?

Panelet skal diskutere hvilke tiltak vi kan iverksette for å jevne ut forskjellene, hvordan vi bedre kan synliggjøre mulighetene og forbildene som finnes, og skape større bevissthet rundt produsentrollen og -faget. AKKS Bergens samarbeidsprosjekt med EDDA Music, om kursing og traineestillinger, vil løftes som case i samtalen.

Om Balansekunst: I 2009 gikk flere aktører i norsk musikkliv sammen for å se på tiltak som kunne stimulere til bedre likestilling i bransjen. Prosjektet fikk tittelen Balansekunst, og består i dag av over 35 norske musikkorganisasjoner som på eget initiativ jobber for å få fortgang i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjellene i musikklivet. I 2016 lanserer Balansekunst seminarrekken Balanseprat, som vil bringe aktuelle problemstillinger knyttet til musikk og kjønn til overflaten.
www.balansekunstprosjektet.no