Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

bands and brands.png

Bands & Brands

 
bands and brands.png

Bands & brands: Internasjonal suksess og kreativ merkevarebygging: KMF, Kaibosh og Kygo

Torsdag 11:00 - 12:30

Hvor: Auditoriet
Hvem: 
Jan Bjordal (KYGO)
Helge Flo (Kaibosh)
Axel Vindenes (KMF)

Hva skal til for å treffe et internasjonalt publikum, hvor mye er planlagt og hva er tilfeldig? Vi starter årets musikkonferanse med tre 20 minutters presentasjoner fra noen av Bergens mest suksessfulle eksporter innen musikk og design de siste årene.

  • Kygos co-manager og stefar Jan Bjordal fulgt har prosessen og jobbet tett med Kygo siden starten. Bjordal gir oss et innblikk i hvordan apparatet har jobbet og hvilke strategier de har fulgt for å oppnå den enorme suksessen Kygo er blitt.
  • Kaibosh er blitt et internasjonalt anerkjent brillemerke og har etablert butikker i flere byer i skandinavia. Co-grunnlegger og brilledesigner Helge Flo forteller om Kaibosh sin filosofi fra design til marked.
  • KMF (Kakkmaddafakka) har gått fra å være en lokal publikumsyndling i Bergen til å spille på store festivaler i alt fra Tyskland til Mexico. Axel Vindenes fra KMF forteller om veien ut i Europa og hvordan de har bygget en solid internasjonal fanskare.