Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Best Practice Advancing: Hvordan strømlinjeforme bookingprosesser?

 

NKA presenterer: Fredagsamtalen - hvordan sikrer vi gode helårsarrangører og festivaler over hele landet?

Fredag 16:00 - 16:45

Hvor: Olav H Hauge

Norske Konsertarrangører (NKA) inviterer arrangører, bransje og politikere til samtale om hvordan vi best mulig måte sikrer gode konsertopplevelser over hele landet, hele året.

Festivaler får stadig mer oppmerksomhet, offentlig støtte, sponsorer og publikum mens helårsarrangørene må kjempe om oppmerksomheten også når det ikke er sommer.

Helårsarrangørene er kjernen i det lokale musikkliv. De bygger er trofast publikum og holder liv i artister og leverandørbedrifter. Kompetansen deles gladelig og nye samarbeid springer ut.

Hvordan kan festivalfeberen og den økte interessen for levende musikk bidra til å få flere til å gå på konsert resten av året? Og hvem har ansvar for å prioritere den langsiktige helårsdrift når offentlige midler prioriteres til store institusjoner og prestisjeprosjekter. Er det publikum, lokale næringsliv eller kommunen sitt ansvar at det er et levende kulturtilbud i nærområdet?

NKA ønsker gode innspill til denne samtalen slik at man kan fortsette arbeidet med å skape gode arrangører over hele landet.