Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Billetter\

Billetter

Festivalpass
Festivalpass: 520,-
Festivapass + Den Hemmelige Festen: 750,-

Dagspass 
Dagspass legges ut for salg når artistprogrammet er sluppet

Delegatpass
Earlybird delegatpass: 1195,- (ordinærpris: 1495,-)
Earlybird delegatpass + Den Hemmelige Festen: 1395,- (ordinærpris 1695,-)

Studentpriser (NB! Studentbevis må vises ved armbåndsinnbytte)
Delegatpass student: 850,-
Delegatpass student + Den Hemmelige Festen: 1050,-

Inkludert i delegatpasset er 2 gratisbilletter til BIFF -
Bergen Internasjonale Filmfestival

Billetter kjøpes hos vår samarbeidspartner Ticketco.

Aldersgrense
Festivalen har 18 års aldersgrense. Det vil bli arrangert egne konserter for personer under 18 år. Mer informasjon kommer.