Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Billetter\

Billetter

Festivalpass til Vill Vill Vest 2018 er nå til salg!

Festivalpass
Earlybird festivalpass: 520,-
 

Billetter kjøpes hos vår samarbeidspartner Ticketco.

Aldersgrense
Festivalen har 18 års aldersgrense. Unntak: UFLAKKS konsertene fredag 29. september

Kapasitet
Festivalen opererer med førstemann-til-mølla prinsippet. Hver enkelt scene har begrenset kapasitet, det kan derfor være lurt å være ute i god tid.