Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Charlotte Myrbråten

Charlotte Myrbråten (BoB/Klassekampen)

Charlotte Myrbråten er programansvarlig på Bergen Offentlige Bibliotek og musikkritiker i Klassekampen. Hun har lenge vært opptatt av musikk og likestilling, blant annet som redaktør i Fett, som DJ, og gjennom konsertserien Full pop.

Torsdag 14:00 - 14:45 Balansekunst: Musikkprodusenten - hvor er hun?

 


Alle foredragsholdere // All Speakers