Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Digital Markedsføring

 

Digital Marketing - en innføring i Google AdWords, YouTube Pre Rolls og Remarketing

Torsdag 14:30 - 15:15

Hvor: Alver
Hvem:
Pernille Dragsten Holden (Phonofile) 

Få en innføring i hvordan du bruker verktøy som Google AdWords, YouTube Pre Rolls og Remarketing

Pernille Dragsten Holden begynte som intern i Phonofile i 2013 mens hun gikk på Høyskolen i Hedmark og tok en bachelor i Music Management. Nå jobber hun som digital marketing manager i Phonofile og bistår labeler med å sette opp og kjøre Google AdWords og YouTube Pre Roll kampanjer.

Kurset er relevant for både deg som gir ut musikk selv eller driver plateselskap. Selv om kurset er rettet mot musikkutgivelser kan det også være relevant for andre aktører i musikkbransjen som bruker disse verktøyene aktivt i sin markedsføring.