Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Elida Høgalmen

Elida Høgalmen (artist)

Med særprega vokal og mjuke synthar, tar Elida Høgalmen lyttaren med inn i sitt melankolske univers. Musikken tar oss heile vegen frå det såre og lågmælte, til det store og intense.

Inspirasjonen blir henta frå mange sjangrar, men ho har ein spesiell kjærleik for dissonerande vokalloops, arabiske skalaer, spennande melodiar og store klangar.

Elida deltar også i panelsamtalen Musikkforum: Om låtskriving torsdag 18:00 - 19:00


Alle foredragsholdere // All Speakers