Emir Hindic (artist)

Emir Hindic aka Onge $ushimane, utgjør den ene halvdelen av den bergenske hip hop acten Sushi x Kobe som har holdt det gående siden utgangen av 2013. Hindic er også en del av den nye konstellasjonen Softcore UTD sammen med Verdensrommet.

Deltar i :
Torsdag 19:00 - 20:00 Hvor ble det av budskapet?: Musikernes stemme og samfunnsrolle


Alle foredragsholdere // All Speakers