Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Emir Hindic

Emir Hindic (artist)

Emir Hindic aka Onge $ushimane, utgjør den ene halvdelen av den bergenske hip hop acten Sushi x Kobe som har holdt det gående siden utgangen av 2013. Hindic er også en del av den nye konstellasjonen Softcore UTD sammen med Verdensrommet.

Deltar i :
Torsdag 19:00 - 20:00 Hvor ble det av budskapet?: Musikernes stemme og samfunnsrolle


Alle foredragsholdere // All Speakers