Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Erlend Buflaten

Erlend Buflaten (Music Norway)

Erlend er presseansvarlig i Music Norway og jobber særlig med å håndtere og tilrettelegge informasjon om norsk musikk og norsk musikkbransje for internasjonale journalister og medier. Erlend jobber med alle deler av musikkfeltet og er tilstede på og arbeider med besøksprogram på flere nettverksfestivaler. Han er også ansvarlig for kontakten med de regionale kompetansesentrene for musikk og styrer MNs sosiale medier og engelske nettside.

Torsdag 13:00 - 13:45 How to make it to the front page: Getting attention from blogs and media
Fredag 16:00 - 16:20 Music Norway: Virkemidlene for de som vil satse internasjonalt


Alle foredragsholdere // All Speakers