Erlend Buflaten (Music Norway)

Erlend er presseansvarlig i Music Norway og jobber særlig med å håndtere og tilrettelegge informasjon om norsk musikk og norsk musikkbransje for internasjonale journalister og medier. Erlend jobber med alle deler av musikkfeltet og er tilstede på og arbeider med besøksprogram på flere nettverksfestivaler. Han er også ansvarlig for kontakten med de regionale kompetansesentrene for musikk og styrer MNs sosiale medier og engelske nettside.

Torsdag 13:00 - 13:45 How to make it to the front page: Getting attention from blogs and media
Fredag 16:00 - 16:20 Music Norway: Virkemidlene for de som vil satse internasjonalt


Alle foredragsholdere // All Speakers