Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

FONOfrokost

 

FONO frokost

Fredag 10:00 - 11:00

Hvor: Litteraturhuset

Fono inviterer til frokost på Litteraturhuset

Styreleder i FONO Larry Bringsjord forteller om hva FONO jobber med. Driver du plateselskap eller har planer om det er dette noe for deg.

Rundt 90% av utgivelsene i Norge skjer via norske uavhengige selskaper og produsenter. FONO er bindeleddet mellom og talerøret til over ett hundre medlemmer. Absolutt alle tenkelige musikalske sjangere er representert i FONO. Enten utgiverselskapet eller produsenten driver med EDM, pop, jazz, folkemusikk, Hip Hop, samtidsmusikk, indie rock, metal, klassisk , country, så er FONO det minste felles multiplum. Alle disse utgiverne har for lengst funnet ut at til tross for vidt forskjellige ståsteder både musikalsk, geografisk og ideologisk, så er det langt mer som binder dem sammen – via FONO – enn som skiller dem. www.fono.no