Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Frivillig\

VIL DU JOBBE SOM FRIVILLIG PÅ VILL VILL VEST 2017?

Vill Vill Vest er en  musikkfestival der nærmere 60 spennende og aktuelle artister spiller på 9 av Bergens mest etablerte scener. 28. og 29. september gjøres byen om til én stor konsertarena. I tillegg til konsertdelen vil musikkorganisasjonen Brak på dagtid presentere et innholdsrikt seminarprogram for både arrangører, artister og øvrig musikkbransje. 

Ønsker du å være frivillig på Vill Vill Vest og hjelpe til på Norges nye musikkfestival og konferanse? Som frivillig får du innsikt i hvordan musikkbransjen fungerer fra innsiden, møte nye mennesker, oppdage fantastisk musikk, få verdifull erfaring og enda litt til. Vær raskt ute med å melde deg på, så er muligheten større for at du får nettopp den jobben du ønsker deg. Det er et begrenset antall plasser i hver gruppe, men vi vil gjøre vårt beste for å prøve å møte dine ønsker.


Som frivillig i Vill Vill Vest 2017 er du forpliktet til å:

 • Jobbe minst 1 dag mot 1 dag fri og adgang til hele festivalen (varierer fra type jobb)
 • Følge instruksjonene du får på informasjonsmøter, e-post og på jobb
 • Møte i tide i tråd med instruksene, og passe på at du tar kontakt med oss på forhånd om du blir forhindret fra å jobbe
 • Være edru når du er på jobb
 • Tilegne deg kunnskap om festivalprogrammet og være en god representant for festivalen 
 • Signere en frivillig-kontrakt
 • Ha på Vill Vill Vest t-skjorte når du er på jobb (og kun når du er på jobb)

Hvis du ikke oppfyller kravene, eller du ikke møter opp til dine avtalte skift, kan du miste retten til å delta på resterende festivalarrangementer gratis, og du vil være forpliktet til å betale fullpris for festivalpass dersom du har hentet det ut. 


Som frivillig på Vill Vill Vest 2017 vil du få: 

 • Gratis inngang til alle arrangementene under Vill Vill Vest 2017 (konsertene kan har begrenset med plass og følger førstemann-til-mølla prinsippet) 
 • Et gratis måltid når du er på jobb 
 • En Vill Vill Vest t-skjorte
 • Attest ved forespørsel
 • Invitasjon til Vill Vill frivilligfest!

Har du spesielle behov eller allergier må dette meldes i skjemaet nedenfor. Vill Vill Vest tilbyr ikke transport frem og tilbake til festivalen. 
Vi trenger i hovedsak frivillige som er over 18 år. Om du er under 18 år og vil jobbe frivillig, kontakt oss gjerne på mailen under, så kan det hende vi har noen mulige åpninger. 


Vi vil sende ut mer informasjon underveis. Alle vil få svar på sin søknad i god tid før festivalen.
For øvrig informasjon, ta kontakt på kontakt@villvillvest.no

Les beskrivelsen om hvilke arbeidsoppgaver du kan velge mellom her

* indicates required
Jeg har lest og godtar vilkårene *
/ / ( dd / mm / yyyy )
Jeg vil helst jobbe:
Førerkort for bil