Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Gramart: Hvilke utfordinger møter artistene i dagen musikkindustri

 

Gramart: Hvilke utfordinger møter artistene i dagens musikkindustri?

Torsdag 16:00 - 16:30

Hvor: Zinken Hopp

GramArt er landets største interesseorganisasjon for artister, og snakker artistens sak og jobber kontinuerlig for at disse skal ha best mulig vilkår.
Gjennom medlemskap i GramArt får 3.000 medlemmer tilgang til en rekke fordeler, slik som juridisk rådgivning, gunstige forsikringer, rabattavtaler, nyttige verktøy, relevante kurs, sosiale møteplasser og mye mer.

Møt GramArt - Norges største interesseorganisasjon for populærartister. Hør om vårt arbeid for norske artister, vårt medlemstilbud og hvilke utfordringer artistene i dagens musikkindustri møter. Daglig leder Elin E. Aamodt forteller.
 
Spiller du på Vill Vill Vest? Som nytt medlem i GramArt får du gratis medlemskap ut året! 
 
GramArt er landets største interesseorganisasjon for artister, noe som gir oss en slagkraft som kommer deg til gode. Vi snakker din sak og jobber kontinuerlig for at artister over hele landet skal ha best mulig vilkår.
 
Å leve av musikk er en heltidsjobb, men du trenger ikke gjøre den helt alene.