Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Helge Flo

Helge Flo (Kaibosh)

Helge Flo er brilledesigner og co-grunnlegger av brilledesignet og butikkene Kaibosh, som har åpnet flere butikker i Skandianvia siden oppstarten i 2013.

Torsdag 11:00 - 12:30 Bands & brands: Internasjonal suksess og kreativ merkevarebygging: KMF, Kaibosh og Kygo


Alle foredragsholdere // All Speakers