Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

I Have a stream

 

Digital distribusjon: I have a stream

Fredag 14:45 - 15:30

Hvor: Auditoriet
Hvem:
Kristine Bjørnestad(INgrooves U OK)
Jarle Savio (Phonofile)
Karen Norbakk (Mandelbaum MGMT)
Michael Jones (HES)

Hvordan kan man bli mer synlig som artist på de ulike strømmetjenestene? Vil albumformatet tape for spillelistene, og er det egentlig publikum som bestemmer hva de skal eksponeres for, eller er det algoritmer og strømmetjenestenes egne spillelister som legger leder an? 

Vi møter Phonofile og INgrooves, samt Karen Norbakk fra Mandelbaum MGMT for en samtale om det digitale musikkmarkedet.