Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Jan M. Bjordal

Jan M. Bjordal (KYGO)

Jan M. Bjordal er KYGOs stefar og co-manager. Han har vært involvert i å bygge opp karrieren internasjonalt, sikre rettigheter og etablere merkevaren KYGO siden starten på suksesseventyret. Ved siden av å være involvert i teamet rundt KYGO jobber Jan som professor på UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Torsdag 11:00-12:30 Bands & brands: Internasjonal suksess og kreativ merkevarebygging: KMF, Kaibosh og Kygo

 

 


Alle foredragsholdere // All Speakers