Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Julie Forchhammer

Julie Forchhammer (Vinjerock)

Julie er festivalsjef for Vinjerock i Jotunheimen. Hun tok med seg bikkja Luna og flyttet fra Tøyen i Oslo i 2014 og bor nå på 700 meter over havet i Vang i Valdres. Hun har bakgrunn som miljøsjef for Øyafestivalen, manager i Bpop Management, platearbeider i V2 og EMI Music Norway, markedssjef for Rockefeller med mere. 

Julie hadde tre formative og lærerike år i Bergen på nittitallet som musikkredaktør i Studentradioen og musikkanmelder i BA og BT.

Fredag 19:00 - 20:00 Worst case: Lær av våre feil


Alle foredragsholdere // All Speakers