Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kai Robøle

Kai Robøle (Musikkforleggerne)

Kai Robøle: Styreleder for Musikkforleggerne. Han har gjennom sitt selskap Waterfall jobbet med alt fra musikkforlag, management, studio og plateselskap og slik over flere år opparbeidet seg et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk som sammen har vært med på å utvikle norsk musikk og sette denne på kartet. Blant artister og låtskrivere han har vært med på å forme er: Ina Wroldsen, Susanne Sundfør, Ida Jenshus, Ingrid Olava og Raga Rockers. Mottaker av TONOs formidlerpris i 2015. 

Fredag 13:00 - 13:45 Musikkforleggerne og TONO: Rettigheter og inntektsstrømmer


Alle foredragsholdere // All Speakers