Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Karen Norbakk

Karen Norbakk (Mandelbaum MGMT)

Karen Norbakk er manager for Mandelbaum MGMT med bakgrunn fra musikkjournalistikk og ledelses-studier. Hun gjør management for artistene Hasta og Rytmeklubben (Hi Tom, Henrik the Artist, DJ Karaoke og Torjus), samt bidrar i arbeidet med artistene Cashmere Cat, Lindstrøm, Bearson, ViLLAGE og Slipmats. Hun deltar også i "Elite"-programmet startet av Music Norway, og ble kåret til "Årets nykommer i musikkbransjen" 2015.

Mandelbaum MGMT er et Oslo-basert management, som representerer en rekke elektroniske produsenter og artister. De jobber målrettet mot eksport og har en rekke internasjonale samarbeidspartnere på daglig basis.

Torsdag 15:00 - 16:00 Møt din mentor (speed-meetings)
Fredag 14:45 - 15:30 Digital distribusjon: I have a stream


Alle foredragsholdere // All Speakers