Karen Sofie Sørensen (Brak)

Karen Sofie er daglig leder for Brak som også har ansvaret for musikkonferansen under Vill Vill vest. Brak er et kompetansesenter for alle som driver med musikk i Hordaland og Sogn og Fjordane og fungerer som en døråpner, veileder og bindeledd. Brak ble opprettet i 1997 og skal bidra til å bygge en internasjonalt ledende musikkregion.

Karen Sofie Sørensen is the manager of the organization Brak in Bergen, Norway. Brak has been an important part in developing the music scene on the westcoast of Norway since 1997. It is a is a non-profit artist and music business development center helping musicians, bands, venues, promoters and other music business through various projects, seminars, workshops and guidance. Brak is also organizing the music conference during the new festival Vill Vill Vest in Bergen in September 2016. She is also a board member of Bergen City Event and Norwegian Live Music Association.

Fredag 15:00 - 15:45 Showcasefestivaler: Konkurrenter eller kolleger?

 

 


Alle foredragsholdere // All Speakers