Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kristin Winsents

 Foto:  Kim Erlandsen/NRK

Foto: Kim Erlandsen/NRK

Kristin Winsents (NRK P13)

Musikksjef og programleder i NRKP13. Tidligere programleder, reporter og musikkprodusent i P3, programleder for Kulturhuset i P2, reporter for Lydverket på NRK1, programleder for Alarm-prisen og P3Sessions, musikkanmelder for Mann, Spirit og NRK. Sittet i en rekke utvalg og juryer, deriblant Urørt, eksportjuryen til Music Norway, Statoil-stipendet, turnéstøtteordningen til Kulturrådet, Zoom-turneen, SURF-stipendet, Musikkprisen i Ålesund, Bylarms demopanel, med mer. Hobby-DJ.

Torsdag 14:00 - 14:45 Balansekunst: Musikkprodusenten - hvor er hun?


Alle foredragsholdere // All Speakers