Kristine Jørgensen (UiB)

Kristine Jørgensen, førsteamanuensis i medievitenskap ved UiB, leder for forskningsprosjektet Games and Transgressive Aesthetics og forfatter av bøkene Gameworld Interfaces (2013) og A Comprehensive Study of Sound in Computer Games (2009). Hun leder også de nye utdanningene innen medie- og interaksjonsdesign i Media City Bergen, og er styremedlem i Spillmakerlauget Vest. 

Kristine Jørgensen, Associate Professor in Media Studies, Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen, Norway is the Head of the international research project Games and Transgressive Aesthetics, and author of the books Gameworld Interfaces (2013), and A Comprehensive Study of Sound in Computer Games (2009). She is the Director of the new bachelor and master programs in media and interaction design in Media City Bergen, and a board member of Spillmakerlauget Vest.

Torsdag 14:00 - 15:30
Panel: UiB and Higher education for the creative industries: New possibilities, needs and ideas.

 


Alle foredragsholdere // All Speakers