Linnéa Svensson.jpg

Linnéa Svensson (Greener Events)

Linnéa jobbet med Øyafestivalen i 10 år med sponsing, økologisk mat og miljø; både praktisk og kommunikativt, samt med festivalproduksjon og -driften generelt. Hun har dessuten vært medeier og styreleder i konsertstedet BLÅ i seks år, samt jobbet med ulike tv-events via tv-produksjonsselskapet Eyeworks blant annet Spellemann og Nobel. Hun har hatt flere styreverv i AS, foreninger og stiftelser. Linnéa er i dag daglig leder i stiftelsen Greener Events som jobber for at arrangører innen kultur og idrett gjør sine arrangement mer bærekraftige, økonomisk, miljømessig og sosialt. Linnéa er sertifisert Miljøfyrtårnkonsulent.

Linnéa Svensson has worked with production, sponsorship and sustainability in events for nearly 20 years, including 10 years at the Oya Festival in Oslo. Today Linnéa is the Executive Director of the Norwegian foundation Greener Events which mentors and advises organizers of sporting and cultural events in sustainability. The goal is to make sure more events include sustainability measures in their events.

She is also the author of the sponsorship handbook for live music organizers and heads the jury of the Norwegian Sponsorship and Event Awards
.

Friday 13:00 - 13:45 Festivals: How to build brands and attract an international audience?


Alle foredragsholdere // All Speakers