Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Martin Hjorth Frederiksen

Martin Hjorth Frederiksen (Roskilde Festival)

På Roskilde Festival er Martin ansvarlig for international PR og kommunikasjon. Før han ble en del av festivalfamilien, arbeidet han med musikkjournalistikk og booking i Aarhus og drev et lite indie-plateselskap i Berlin. Etter en kort periode i filmbransjen i København vendte han tilbake til det aller viktigste: musikk- og festivallivet.

Fredag 13:00 - 13:45 Festivals: How to build brands and attract an international audience?


Alle foredragsholdere // All Speakers