Martin Holmes (Bergen Live/Bergenfest)

Martin Holmes er produsent i Bergen Live og produksjonsleder for Bergenfest. Han har turnert nasjonalt og internasjonalt som backlinetekniker og turnéleder for band i snart 20 år. Martin har også en bachelorgrad i Crowd Safety Management tatt ved The International Centre for Crowd Management and Security Studies på Bucks New University i England

Fredag 14.00 - 14:45 Best Practice Advancing: Hvordan strømlinjeforme bookingprosesser?


Alle foredragsholdere // All Speakers