Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Men er det Jazz?

 

Men er'e jazz?

Fredag 12:00 - 12:45

Hvor: Olav H Hauge

Hvem:
Andreas Risanger Meland (Hubro)
Kjetil Møster (Musiker)
Birgitte Mandelid (Øyafestivalen)
Moderator: Audun Vinger

Norsk jazz har i en årrekke vært en av våre største kunstneriske eksportvarer og musikalske identitetsmarkører, med musikere tilknyttet ECM som våre fremste ambassadører. Et godt system og bevisst satsning og offentlig støtte har fått norske musikere ut på veien internasjonalt. Hvordan låter den norske jazzen i 2016, og hvordan representerer den noe eget og annerledes i dagens globaliserte musikkvirkelighet? Trenger -- eller fortjener -- den særbehandling som en museumsgjenstand i en ellers popdominert verden?

Audun Vinger er mangeårig skribent og musikkmenneske, nå i Dagens Næringsliv og Jazznytt, og vil lede en samtale mellom Kjetil Møster, saksofonist med bred internasjonal erfaring, Andreas Risanger Meland som driver plateselskapet Hubro, og Birgitte Mandelid.

I samarbeid med Vestnorsk Jazzsenter.