Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Music Norway

 
Foto: Miriam Ketting

Music Norway: Satelittkontor

Fredag 10:00 - 17:00

Hvor: Østre
Hvem: 
Helene Dolva Broch, Head of International
Nina Finnerud, Head of UK and BeNeLux
Erlend Buflaten, PR Manager

Music Norway jobber for å eksportere og promotere norsk musikk internasjonalt. Via ulike tilskuddsordninger, sterkt internasjonalt nettverk og god kjennskap til de viktigste markedene kan de bistå deg som er klar for å satse internasjonalt, om du er musiker eller bransjeaktør.
 
I forbindelse med Vill Vill Vest åpner Music Norway et satellittkontor i 1. egt på Østre i Bergen hvor de er tilgjengelige for bransjen som ønsker å snakke om sine eksportplaner. Med et stort nettverk og god markedskompetanse kan vi bistå eksportklare aktører med å konkretisere planer og satsningsområder og hjelpe å finne relevante aktører for dine internasjonale ambisjoner.