Foto: Miriam Ketting

Music Norway: Satelittkontor

Fredag 10:00 - 17:00

Hvor: Østre
Hvem: 
Helene Dolva Broch, Head of International
Nina Finnerud, Head of UK and BeNeLux
Erlend Buflaten, PR Manager

Music Norway jobber for å eksportere og promotere norsk musikk internasjonalt. Via ulike tilskuddsordninger, sterkt internasjonalt nettverk og god kjennskap til de viktigste markedene kan de bistå deg som er klar for å satse internasjonalt, om du er musiker eller bransjeaktør.
 
I forbindelse med Vill Vill Vest åpner Music Norway et satellittkontor i 1. egt på Østre i Bergen hvor de er tilgjengelige for bransjen som ønsker å snakke om sine eksportplaner. Med et stort nettverk og god markedskompetanse kan vi bistå eksportklare aktører med å konkretisere planer og satsningsområder og hjelpe å finne relevante aktører for dine internasjonale ambisjoner.