Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Music Norway: Virkemidlene for de som vil satse internasjonalt

 

Music Norway: Virkemidlene for de som vil satse internasjonalt

Fredag 16:00 - 16:20

Hvor: Zinken Hopp
Hvem:
Erlend Buflaten

Music Norway vil presentere sine tilskuddsordninger for bransjeaktører og artister som allerede jobber eller har planer om å satse internasjonalt.

Music Norway jobber for å eksportere og promotere norsk musikk internasjonalt. Via ulike tilskuddsordninger, sterkt internasjonalt nettverk og god kjennskap til de viktigste markedene kan vi bistå deg som er klar for å satse internasjonalt, om du er musiker eller bransjeaktør.

Hele fredagen er de også tilgjengelige med sitt Satelittkontor på Østre