Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Musikernes stemme

 

Hvor ble det av budskapet?: Musikernes stemme og samfunnsrolle

Musikernes_stemme.png

Torsdag 19:00 - 20:00

Hvor: Apollon

Hvem:
Emir Hindic (Sushi x Kobe)
Haley Shea (Sløtface)
Sverre Knudsen (Artist/Forfatter)
Alba Falch Nesheim (Musikkonsument/reality check)
Moderator: Edvard Valberg (Honningbarna)

En siste deltaker i panelet gjenstår.

De gamle fanene er det ingen som tror på lengre - vi er nødt til å lage nye. Hva er vår samtids stemme om frihet, drittsekker, the good times og å lage en verden som er kulere å være i enn den vi har blitt gitt?

Når verden er blitt så stor og kompleks føles klisjeene rundt "fuck systemet" for enkelt. Så hva innebærer i det hele tatt begreper som budskap for den nye generasjonen? Hva er musikerens samfunnsrolle når det er så vanskelig å forstå samfunnet i seg selv? Og er "samfunnsrollen" med sin innebygde moral og ansvarsfølelse en fordums ting? 

For å diskutere det har vi en pro, en anti, en som har gjort dette lenge og en, som de fleste andre, egentlig ikke bryr seg så mye. Samtalen er er kuratert og moderert av Edvard Valberg (Honningbarna).