Musikkforleggerne og TONO: Rettigheter og inntektsstrømmer

Fredag 13:00 - 13:45

Hvor: Zinken Hopp

Kai Robøle (Waterfall/Musikkforleggerne) 
og Willy Martinsen (TONO)

Norsk musikk er i vinden som aldri før. Hvordan bygge opp kompetanse og sørge for at norske rettigheter og inntektsstrømmer beholdes i Norge og samtidig tilpasse seg en ny global virkelighet. 

 


Om Musikkforleggerne

Musikkforleggerne ble stiftet i 1936 og består av norske musikkforlag som gjennom kontrakter med opphavsmenn, tilrettelegger, publiserer, markedsfører og lisensierer verk for salg og/eller bruk i samarbeid med forvaltningsorganer som TONO, NCB og Kopinor, - og gjennom egen innsats og nettverk, nasjonalt og internasjonalt. 

Foreningen er medlem av Kopinor, Norwaco, samt den internasjonale musikkforleggerorganisasjonen ICMP ( International Confederation of Music Publishers).

Dens formål er å fremme samarbeidet mellom musikkforlag, og ivareta deres faglige, rettslige og økonomiske interesser overfor diverse aktører samt lovgivende myndigheter. Sammen beskytter vi og oppfordrer til lovlig bruk av musikkverk.

Nettside