Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Musikkforleggerne

 

Musikkforleggerne og TONO: Rettigheter og inntektsstrømmer

Fredag 13:00 - 13:45

Hvor: Zinken Hopp

Kai Robøle (Waterfall/Musikkforleggerne) 
og Willy Martinsen (TONO)

Norsk musikk er i vinden som aldri før. Hvordan bygge opp kompetanse og sørge for at norske rettigheter og inntektsstrømmer beholdes i Norge og samtidig tilpasse seg en ny global virkelighet. 

 


Om Musikkforleggerne

Musikkforleggerne ble stiftet i 1936 og består av norske musikkforlag som gjennom kontrakter med opphavsmenn, tilrettelegger, publiserer, markedsfører og lisensierer verk for salg og/eller bruk i samarbeid med forvaltningsorganer som TONO, NCB og Kopinor, - og gjennom egen innsats og nettverk, nasjonalt og internasjonalt. 

Foreningen er medlem av Kopinor, Norwaco, samt den internasjonale musikkforleggerorganisasjonen ICMP ( International Confederation of Music Publishers).

Dens formål er å fremme samarbeidet mellom musikkforlag, og ivareta deres faglige, rettslige og økonomiske interesser overfor diverse aktører samt lovgivende myndigheter. Sammen beskytter vi og oppfordrer til lovlig bruk av musikkverk.

Nettside