Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Musikkforum om tekstskriving

 

Musikkforum: Om tekstskriving

Torsdag 18:00 - 19:00

Hvor: Det Akademiske Kvarter, Stjernesalen
Hvem:
Elida Høgalmen
Selim Mutic (Action the Man)
Even Kjelby (Great News)
Christine Sandtorv
I samtale med: Josefin Winther

Fire artister snakker om å skrive tekster til musikk.
Hvilke valg tar man underveis – og hvor begynner det hele? Kom og få et unikt innblikk i fire artisters tanker og erfaringer rundt tekstskriving, med utgangspunkt i en låt de selv har skrevet.

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige
forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement
rundt komposisjon, tekst og beslektede temaer innenfor musikk. .

Musikkforum er gratis og åpent for alle!