Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Musikkjuss 101

 

Musikkjuss: 101

Fredag 11:00 - 11:30

Hvor: Alver
Hvem: Stine Helén Pettersen

En lyninnføring i de viktigste begrepene du må forstå for å lese kontrakter og en forklaring av forskjellen på norsk og internasjonal rett.

Vi anbefaler alle å få med seg denne gjennomgangen før presentasjonen til den anerkjente musikkadvokaten Paul Spraggon. 11:30 Signing a contract: The 10 most important things to consider.