Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Musikkonferanse\

Første programslipp til årets musikkonferanse

Her er de første bolkene til årets Vill Vill Vest musikkonferanse. Vill Vill Vest har plass til alle og passer like godt for indiebransjen som den kommersielle bransjen, om du jobber med klubb, jazz, rock, hip hop eller pop. Både i et nasjonalt, skandinavisk eller internasjonalt perspektiv. 

Verdier i musikkbransjen

Årets Vill Vill Vest musikkonferanse handler om verdien av gode samarbeid, budskap, avtaler og rettigheter og relasjoner mellom menneskene som skal fungere sammen.  

I år vil festivalen ha et fokus på klubb, noe som gjenspeiles både i konferanse og live programmet. 
Vi samarbeider med Bergen Internasjonale Filmfestival som går samtidig som Vill Vill Vest, dette vil være tema på konferansen og det vil være visninger av film med fokus på musikk på BIFF programmet.

Vill Vill Vest har plass til alle og passer like godt for indiebransjen som den kommersielle bransjen, om du jobber med klubb, jazz, rock, hip hop eller pop. Både i et nasjonalt, skandinavisk eller internasjonalt perspektiv. 

Musikkonferansen arrangeres torsdag og fredag på Litteraturhuset i Bergen. Her blir det fire parallelle sesjoner fra 11-16 i tillegg til flere arrangementer og møteplasser utover kvelden. Kjøp delegatpass

Vi ønsker også å involvere publikum i flere av samtalene og flere arrangement på ettermiddagen vil også være åpent for alle.