Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

NKA Møteplass

 

NKA MØTEPLASS FOR KONSERTARRANGØRER

Fredag 17:00 - 18:00

Hvor: Østre

Norske Konsertarrangører tar turen til VVV og lager møteplass for sine medlemmer, venner og samarbeidspartnere som er tilstede i Bergen denne fredagen! Det blir en uformell samling med god musikk på anlegget, sosialisering og nettverksbygging – før kvelden fortsetter ut i de lune timer med et fantastisk live-program. Baren er åpen og det blir servert litt mat til det er tomt så det kan lønne seg å møte opp tidlig!

Møteplassen finner sted fredag 16. september fra kl. 17.00 - 18.00 og er åpen for alle med delegatpass!