Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

NKA presenterer: Fredagsamtalen

 

NKA presenterer: Fredagsamtalen - hvordan sikrer vi gode helårsarrangører og festivaler over hele landet?

Fredag 16:00 - 16:45

Hvor: Olav H Hauge

Norske Konsertarrangører (NKA) inviterer arrangører og bransje til samtale om hvordan vi best mulig sikrer gode konsertopplevelser over hele landet, hele året.

Gjennom tre ulike arrangører får vi høre om deres arrangørhverdag. Hvilke suksesser har de oppnådd og hvor trykker skoen?  Hvordan har de jobbet ut fra de forutsetningene de har hatt, og hva kan vi andre lære av det?  Og i en perfekt arrangørhverdag (og ikke minst -fremtid) – hvilke tiltak skulle de sett ble prioritert?

Innledning av Ingelin Sørbo (NKA/ Musikkregionen Gjøvik)

  • Kirsti Aksnes (Bygdalarm) - Når suksessen ble et ork
  • Mariann Bjørnelv (Folken) - Fra konkurranse til symbiose
  • Julie Forchammer (Vinjerock) - Økonomistyring til fjells

Etter innledningen åpner vi for samtale med salen og panelet for å få flere gode erfaringer.

Etter innledningen åpner vi for samtale med salen og panelet for å få flere gode erfaringer.

Bakgrunn: 

Festivaler får stadig mer oppmerksomhet, offentlig støtte, sponsorer og publikum mens helårsarrangørene må kjempe om oppmerksomheten også når det ikke er sommer. Helårsarrangørene er kjernen i det lokale musikkliv. De bygger er trofast publikum og holder liv i artister og leverandørbedrifter. Kompetansen deles gladelig og nye samarbeid springer ut.

Hvordan kan festivalfeberen og den økte interessen for levende musikk bidra til å få flere til å gå på konsert resten av året? Og hvem har ansvar for å prioritere den langsiktige helårsdrift når offentlige midler prioriteres til store institusjoner og prestisjeprosjekter. Er det publikum, lokale næringsliv eller kommunen sitt ansvar at det er et levende kulturtilbud i nærområdet?