Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

NOPA

 

NOPA: Låtskrivernes inntekter fra streaming

Fredag 15:00 - 15:20

Hvor: Zinken Hopp
Hvem: Jon Willy Rydingen

Nestleder i NOPA Jon Willy Rydningen vil fortelle om hva NOPA jobber med og hva som er utfordringene med å øke låtskrivernes inntekter fra streaming.

NOPA er en interesseorganisasjon for alle komponister og forfattere av tekster til musikk. En av NOPAs viktigste oppgaver er å løfte frem det norske repertoaret, og foreningen arbeider for låtskrivernes kunstneriske og økonomiske interesser. NOPA arbeider med viktige kulturpolitiske saker og opphavsrettslige spørsmål, gir økonomisk støtte til prosjekter, tilbyr arbeidsleiligheter i utlandet og deler ut priser og stipender.