Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nyheter\

Ny daglig leder ansatt!

Vill Vill Vest

Simen Korneliussen tiltrer som daglig leder 01.01.2018 i en 60% stilling. Simen er utdannet ved Norges Handelshøyskole med en mastergrad i marketing and brand management. Han overtar jobben etter festivalsjef Vilde Blomhoff som har vært festivalsjef i de to første utgavene av Vill Vill Vest, og stillingtittelen endres fra festivalsjef til daglig leder. Blomhoff blir en del av styret i Vill Vill Vest.

De siste to årene har Vill Vill Vest etablert seg som den fremste musikkbransjefestivalen på Vestlandet. Lokale og nasjonale musikere får internasjonal gjennomslagskraft i et koblingspunkt mellom musikkbransjen, publikum og Bergens mangfoldige musikktalenter. Jeg gleder meg til å komme i gang med planleggingen av neste års festival, og ser frem til videreutvikle Vill Vill Vest i samarbeid med styret og alle andre involverte.
— Simen Korneliussen, påtroppende daglig leder.
Jeg er stolt over hva vi har fått til på så kort tid, og gleder meg til å følge Vill Vill Vest sin utvikling fremover med Simen i spissen, og jobbe strategisk og langstiktig sammen med resten av styret.
— Vilde Blomhoff, avtroppende festivalsjef.
simen.jpg
Vi er veldig fornøyde og glade for å ha Simen med på laget og gleder oss til å ta det neste steget i utviklingen av Vill Vill Vest sammen med han!
— Tor Tessem, styreleder

For spørsmål, kontakt påtroppende daglig leder Simen Korneliussen, avtroppende festivalsjef Vilde Blomhoff eller styreleder Tor Tessem.

 

 

Stillingsutlysning: Daglig leder

Vill Vill Vest

STILLINGSUTLYSNING: Daglig leder for Vill Vill Vest

Vill Vill Vest søker en kreativ, initiativrik og positiv leder som kan utvikle festivalen videre de neste årene

Om Vill Vill Vest
Vill Vill Vest er en nasjonal musikkfestival og -konferanse, der en rekke spennende og aktuelle artister spiller på flere av Bergens mest etablerte scener. I tillegg til konsertene arrangeres en innholdsrik konferanse for musikkbransjen og andre interesserte. Det har lenge vært et behov for en slik arena i Bergen; en møteplass som samler nasjonal og internasjonal musikkbransje. Sentrale musikkaktører på Vestlandet har derfor samlet seg for å arrangere Vill Vill Vest. Festivalen skal styrke samarbeidet mellom musikkaktører og bygge en sterkere lokal musikkbransje. Festivalen ble avhold for første gang i 2016. Musikkorganisasjonen Brak har ansvaret for å planlegge og gjennomføre konferansedelen av festivalen.

Om stillingen
På kun to år har Vill Vill Vest blitt en viktig aktør både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi leter nå etter noen som kan bidra til å løfte løfte Vill Vill Vest som showcase- og bransjefestival videre. Stillingen kan i stor grad tilpasses den riktige kandidaten og prosjektansatte vil supplere med sin kunnskap og kompetanse. Som eneste ansatt er det viktig å kunne jobbe selvstendig og målrettet gjennom hele året, og hoveddtyngden av arbeidet vil være halvåret før festivalen. I 2018 vil festivalen bli avoldt 13.-14. september.

Vi tilbyr:

- Stillingsprosent på 50% (med målsetning om å øke stillingsprosenten)
- Åremål på 3 år (med mulighet for forlengelse)
- Arbeidssted: Bergen
- Varierte arbeidsoppgaver og en selvstendig stilling
- Lønn etter avtale
- Opplæring og tiltredelse etter avtale
- Eget kontor på USF Verftet med delte fellesområder.
- Festivalen avvikles i september, så arbeidet må trappes opp mot festivalen
- Noe helg- og kveldsarbeid må medregnes

Arbeidsoppgaver:

- Være festivalens ansikt utad
- Lede den daglige drift; herunder økonomistyring, budsjettkontroll, søknadsskriving og rapportering
- Strategisk arbeid opp mot sponsorer og samarbeidspartnere
- Øverste ansvar for programmering av festivalen
- Administrasjon og overordnet ansvar for alle prosjektansatte under festivalen
- Mediehåndtering, markedsføring og kommunikasjonsarbeid
- Daglig leder rapporterer til styret

Ønskede personlige egenskaper:

- Stor grad av selvstendighet og stor arbeidskapasitet
- Erfaring fra kulturbransjen og arrangementsavvikling
- Administrativ erfaring, ledelseserfaring, økonomisk kompetanse og forretningsforståelse
- Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
- Nettverk i nasjonalt og internasjonalt musikkliv vil være en fordel
 

Søknad:

Søknad med CV og referanser sendes til post@villvillvest.no
Søknadsfrist: 1. november 2017

For mer informasjon, kontakt:
Styreleder Tor Tessem, tortessem@gmail.com, Tlf: 995 74 862
Avtroppende festivalsjef Vilde Blomhoff, vilde@villvillvest.no, Tlf: 416 27 430

37124795890_0020276e7f_k.jpg