Stillingsutlysning: Daglig leder

STILLINGSUTLYSNING: Daglig leder for Vill Vill Vest

Vill Vill Vest søker en kreativ, initiativrik og positiv leder som kan utvikle festivalen videre de neste årene

Om Vill Vill Vest
Vill Vill Vest er en nasjonal musikkfestival og -konferanse, der en rekke spennende og aktuelle artister spiller på flere av Bergens mest etablerte scener. I tillegg til konsertene arrangeres en innholdsrik konferanse for musikkbransjen og andre interesserte. Det har lenge vært et behov for en slik arena i Bergen; en møteplass som samler nasjonal og internasjonal musikkbransje. Sentrale musikkaktører på Vestlandet har derfor samlet seg for å arrangere Vill Vill Vest. Festivalen skal styrke samarbeidet mellom musikkaktører og bygge en sterkere lokal musikkbransje. Festivalen ble avhold for første gang i 2016. Musikkorganisasjonen Brak har ansvaret for å planlegge og gjennomføre konferansedelen av festivalen.

Om stillingen
På kun to år har Vill Vill Vest blitt en viktig aktør både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi leter nå etter noen som kan bidra til å løfte løfte Vill Vill Vest som showcase- og bransjefestival videre. Stillingen kan i stor grad tilpasses den riktige kandidaten og prosjektansatte vil supplere med sin kunnskap og kompetanse. Som eneste ansatt er det viktig å kunne jobbe selvstendig og målrettet gjennom hele året, og hoveddtyngden av arbeidet vil være halvåret før festivalen. I 2018 vil festivalen bli avoldt 13.-14. september.

Vi tilbyr:

- Stillingsprosent på 50% (med målsetning om å øke stillingsprosenten)
- Åremål på 3 år (med mulighet for forlengelse)
- Arbeidssted: Bergen
- Varierte arbeidsoppgaver og en selvstendig stilling
- Lønn etter avtale
- Opplæring og tiltredelse etter avtale
- Eget kontor på USF Verftet med delte fellesområder.
- Festivalen avvikles i september, så arbeidet må trappes opp mot festivalen
- Noe helg- og kveldsarbeid må medregnes

Arbeidsoppgaver:

- Være festivalens ansikt utad
- Lede den daglige drift; herunder økonomistyring, budsjettkontroll, søknadsskriving og rapportering
- Strategisk arbeid opp mot sponsorer og samarbeidspartnere
- Øverste ansvar for programmering av festivalen
- Administrasjon og overordnet ansvar for alle prosjektansatte under festivalen
- Mediehåndtering, markedsføring og kommunikasjonsarbeid
- Daglig leder rapporterer til styret

Ønskede personlige egenskaper:

- Stor grad av selvstendighet og stor arbeidskapasitet
- Erfaring fra kulturbransjen og arrangementsavvikling
- Administrativ erfaring, ledelseserfaring, økonomisk kompetanse og forretningsforståelse
- Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
- Nettverk i nasjonalt og internasjonalt musikkliv vil være en fordel
 

Søknad:

Søknad med CV og referanser sendes til post@villvillvest.no
Søknadsfrist: 1. november 2017

For mer informasjon, kontakt:
Styreleder Tor Tessem, tortessem@gmail.com, Tlf: 995 74 862
Avtroppende festivalsjef Vilde Blomhoff, vilde@villvillvest.no, Tlf: 416 27 430

37124795890_0020276e7f_k.jpg