KONFERANSEPROGRAMMET ER KLART

Da er hele konferanseprogrammet til klart! Intensjonen med årets konferanse er å synliggjøre betydningen av musikk for mennesker og samfunn. Vi stiller rett og slett spørsmålet ‘Why Music?’ Vi er stolte av å kunne presentere et mangfoldig program som henvender seg til publikum, alle deler av musikkbransjen, både nasjonalt og internasjonalt, og sist men ikke minst til artister. Vi gleder oss til 13. og 14. september!