Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nyheter\

Bandpåmeldingen er åpnet

Karen Sofie

Bandpåmeldingen er nå åpnet

Vill Vill Vest ser etter spennende og aktuelle artister til årets festivalprogram. Festivalen ønsker påmeldinger fra hele Norge og innen alle sjangre – både oppadkommende og mer etablerte artister burde melde seg på. Dette er en unik mulighet til å vise musikken sin frem for både publikum og nasjonale og internasjonale gjester.

Meld deg på her