Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nyheter\

Påmeldingen er stengt

Jørgen Sælensminde Avsnes

605 påmeldte

På fredag stengte påmeldingen for alle band, og nå begynner arbeidet med å gå gjennom alle påmeldte band for å velge ut de som får æren av å spille på Vill Vill Vest.

Med påmeldinger fra Tromsø til Kragerø er det kommet inn artister og band fra hele vårt vidstrakte land. Det blir spennende å se hva juryen plukker ut til plakaten.