Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vil du spille på Vill Vill Vest må du melde deg på!

Nyheter\

Vil du spille på Vill Vill Vest må du melde deg på!

Vill Vill Vest

415 påmeldte artister/band til årets festival

415 påmeldte artister/band til årets festival

Det har startet å spisse seg til, og artistene har skjønt tegningen. På bare ett døgn meldte 65 artister seg på til å spille under Vill Vill Vest, og vi er nå oppe i 415 påmeldte. Det er plass til 40 artister, og i dag er det kun 3 dager igjen til påmeldingen stenger. Vi gjør ingen eksterne bookinger – alle band som spiller på festivalen må gå gjennom vårt påmeldingskjema. Vill Vill Vest tilbyr en unik mulighet for artister fra hele landet, og gir artistene muligheten til å vise seg for nasjonal og internasjonal musikkbransje.

Påmelding innen 6.mai her på vår nettside.