Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

TO DAGER IGJEN!

Nyheter\

TO DAGER IGJEN!

Vill Vill Vest

Det er kun to dager til påmeldingen stenger og artistprogrammet til historiens aller første Vill Vill Vest skal settes opp.

Vill Vill Vest ønsker å inkludere – sjangervariasjon er gull! Det er nå klart at Bergen Jazzforum, Vestnorsk Jazzsenter og Bergen Psych Fest skal plukke ut hvem som skal spille på Landmark under festivalen, og de oppfordrer dermed alle jazzere og psych-band til å melde seg på.

Bergen Jazzforum er en av landets eldste jazzklubber, og står for flere arrangementer og festivaler gjennom hele året i samarbeid med Vestnorsk Jazzsenter.

Bergen Psych Fest ble arrangert første gang våren 2014 på Landmark. Festivalen fokuserer på å presentere spennende nye band innenfor den voksende psykedelia-sjangeren.

Landmark er Bergen Kunsthalls kafé, bar, nattklubb, konsertscene og visningsrom for sjangeroverskridende kunst.