Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VILL VILL VEST PRESENTERER KLUBB KOK!

Nyheter\

VILL VILL VEST PRESENTERER KLUBB KOK!

Vill Vill Vest

Det var seinsommeren 2014 at Klubb Kok åpnet dørene for første gang og beriket Bergen by med et tydelig etterlengtet klubbkonsept. De leverer alltid til kokepunktet, og disker stadig opp med internasjonale artister og DJ'er.

Det er ikke mange steder du føler deg mer hipp og svett enn på dansegulvet hos Klubb Kok. Her får du mer enn bare en vanlig kveld på byen. Her får du det beste av hip hop, house, reggae og elektronisk musikk, og veldig ofte i live-format.

"Bergen har de siste ti årene vokst frem som senteret for norsk hip hop, selv om det så klart er spennende, lokale miljøer andre steder i landet. Derfor føles det på mange måter naturlig at bransjen må komme til Bergen og Klubb Kok for å sjekke ut spennende rap, både fra de lokale, unge artistene, og fra tilreisende utøvere. Også innenfor mange andre sjangre er Bergen en veldig levende musikkby, så vi liker at Vill Vill Vest tvinger bransjen ut fra Oslo-gryten, og vi håper at den lokale musikkbransjen fortsetter å vokse i årene som kommer."
- Vågard Unstad, markedssjef ved Klubb Kok

Vill Vill Vest + Klubb Kok = Sant. Velkommen til klubbkultur på kokepunktet!