Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vill Vill Vest presenterer foredragsholdere til musikkonferansen

Nyheter\

Vill Vill Vest presenterer foredragsholdere til musikkonferansen

Vill Vill Vest

Vi  er stolte over å presentere den første gruppen av foredragsholdere. Dette er internasjonale bransjeaktører på et høyt nivå, som vi ser frem til å lære mer fra på Vill Vill Vest Musikkonferanse på Litteraturhuset i Bergen. Foredragsholderne vil være i Bergen hele helgen, og flere vil delta på speedmeetings i tillegg til å sjekke ut konsertene på kveldstid

Vill Vill Vest Musikkonferanse arrangeres av Brak i samarbeid med flere nasjonale musikkorganisasjoner. Vi kommer til å annonsere mange flere foredragsholdere og tema fra konferansen fortløpende. 

 Kjøp rabatterte delegatpass før 15. august!